Prosjekt Konvoi - kvifor almefrø ?

   

Lauvtreet ALM (Ulmus glabra) er ei trua art, og står på norsk raudliste. Frøa vert
kalla "almepengar", og dei som er i lasterommet på båtane, er finnarløn til deg.

Gruppe MIM har sanka frøa frå ei vakker alm i kunstbygda Vevring.

Alm treng mykje lys og vatn for å spire. Legg frøa i ei potte med t.d. torv.
Strø eit tynt lag torv eller jord oppå, omlag 1 mm.
La det stå lyst, og hald jorda fuktig.

Plant ei alm på ein lun plass.

Alm gir ly og vern for menneske og dyr.
Sjå plansje om alm.