Gruppe MIM – CV

2000 Vestlandsutstillinga, stedsbestemt kunst til 5 byer på Vestlandet.
2000 Sommarutstilling, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Vågsberget.
2003 «Spor», Samisk Kunstnersenter, Karasjok.
2004 Sommarutstilling, Luster Kunstlag.
2004 Arbeidsopphald, Kunstnerhytta i Ny-Ålesund, Svalbard. Stipend frå BKH.
2004 «Åpning for en port», Lillehammer. Etterutdanning for kunstnarar.
2005 «Spor i landskap 4». Bjorøy og Tyssøy Kulturlag.
2005 Vevringutstillinga.
2005 Arbeidsopphald Kunstnerhytta Ny-Ålesund. Stipend fra BHK.
2005 Skulptur til Ny-Ålesund, v/ opninga av verdas nordlegaste marinbioligiske forskingslaboratorium.
2006 «Spor i landskap 5». Jubileumsutstilling. Bjorøy og Tyssøy Kulturlag
2006 «Spor II», Norsk Skogmuseum, Elverum.
2006 «Spor x 3», Stord Kunstlag,
2007 Bømlo Kunstlag
2007 «Ljus & Mørker», J ämtlands Läns Museum, Østersund. Kunst i uteområde ved museet.
2007 H augesund Billedgalleri
2008 «Resonans», Sogn og Fjordane Kunstmuseum: Kunstsenteret og på uteområdet ved Sunnfjord Museum.
2009 Vevringutstillinga 30 år

ANDRE PROSJEKT GRUPPE MIM HAR DELTEKE I:

2000 «Steg», Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane.
2001 – 2007 Nordvest – Søraust-prosjektet. Prosjekt for norske og kinesiske kunstnarar:
2001 «Nordvest – Søraust», Academy og Fine Arts, Xian og Academy of Art and Design, Beijing, Kina.
2002 «Nordvest –Søraust», Galleri Norske Grafikere, Oslo.
2002 «Vestavind», Sogn og Fjordane Kunstnarsenter.
2007 «Nordavind», Galleri Espai Doga, Barchelona.