Konvoi
                                                                                                            Foto: Merete Hol Tefre

KONVOI


Vevringutstillinga, Vevring

18. - 20. September 2009

SJØSETTING OG FUNN:
Kart
Sjøsetting
Funnstader
Båtliste

FORHISTORIA TIL KONVOI:
Eit kunstprosjekt med Førdefjorden som utstillingsarena.
Tema: trua arter.

300 små båtar vert sjøsette for å følgje ver, vind og straumar til heldige finnarar.

Kvar båt fraktar:
Plakat med 30 utvalde trua arter, almefrø til å så, og eit grafisk trykk.

Gruppe MIM ynskjer å markere at 300 kunstnarar gjennom 30 år har vitja Vevring.

Gruppe MIM set og søkjelys på konsekvensar av mogleg gruvedrift i Engebøfjellet.

Ordet Konvoi kjem frå latin «Conviare, som tyder «å stå saman».

Prosjektet KONVOI vert opna under Vevringutstillinga 2009,
18. til 20. september.


Prosjektet er støtta av:
Billedkunstnernes vederlagsfond
Naustdal kommune
Førde kommune
Norges Naturvernforbund

"Førde Mekaniske Industri held båtane på rett kjøl"

Førde Mekaniske Industri AS

Sigurd Løkeland AS hjalp oss med å få lasta "i boks."